kontakt@edutrans.pl

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym – dlaczego warto?

Dlaczego warto uzyskać Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym?

 

Polska jest jedną z potęg na europejskim rynku usług transportowych, a rodzime firmy mają w nim około 25-proc. udział. Krajowa flota liczy ponad 200 tys. pojazdów, które kursują na trasach krajowych i międzynarodowych. Rośniemy w siłę od momentu wejścia do UE i otwarcia europejskich rynków. Według danych Eurostatu roczna liczba wyjeżdżonych przez polskie firmy tonokilometrów (TKM) wzrosła ze 102,8 mld w 2004 roku do 261 mld w 2015 roku. Z kolei statystyki GUS pokazują, że bezpośredni udział sektora usług transportu i logistyki w PKB Polski wzrósł w tym samym czasie z 5,4 do poziomu 6,5 proc. (czyli zwiększył się o jedną piątą od momentu wstąpienia Polski do UE).

Z raportu, który firma doradcza PwC opracowała na zlecenie stowarzyszenia Transport i Logistyka Polska, wynika, że od momentu przystąpienia Polski do Wspólnoty wielkość przewozów międzynarodowych rośnie znacznie szybciej niż przewozy krajowe. Szacuje się, że w latach 2016–2025 wzrost przewozów międzynarodowych będzie rósł w tempie około 1,8–2,2 proc. rocznie.

Powyższe sprawia, że warto rozważyć podjęcie działalności w tym zakresie. Aby uzyskać licencje uprawniające do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego albo międzynarodowego transportu rzeczy albo osób, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym to dokument, który potwierdza posiadane uprawnienia do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w branży transportu drogowego.

Już dzisiaj zapraszamy na obycie kursu EduTrans na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym w wersji podstawowej (4-dniowy) lub przyspieszonej (2-dniowy), który kompleksowo przygotowuje do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego osób i rzeczy. Indywidualne podejście i odpowiedni dobór materiałów gwarantuje bardzo wysoki poziom zdawalności naszych Kursantów (blisko 100%). Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych obejmuje pełny zakres wymaganego materiału (w tym testy i zadania otwarte). Prowadzony jest przez ekspertów z poszczególnych dziedzin – inspektorów transportu drogowego, prawników, byłych pracowników Biura ds. Transportu Międzynarodowego, praktyków z zakresu transportu.

Serdecznie zapraszamy!

 

Wykorzystane źródło: www.rynekinfrastruktury.pl

Dane kontaktowe

602 783 783
502 066 303
kontakt@edutrans.pl
Al. Jerozolimskie 439
05-800 Pruszków

Miejsce szkoleń

  • Warszawa
  • Kraków
  • Lublin
  • Siedlce
  • Gdańsk
  • Wrocław