kontakt@edutrans.pl

KREPTD: Surowe kary za naruszenia przepisów w całej UE

Od czwartku 30 grudnia 2017 r. rusza w Polsce elektroniczny rejestr przewoźników drogowych, do którego będą wpisywane ich wykroczenia w całej UE. A to ułatwi zawieszanie działalności nierzetelnych firm.
(…) Sieć aktualizowanych na bieżąco unijnych rejestrów przewoźników ma sprzyjać poprawie konkurencji na unijnym rynku transportowym i bezpieczeństwa na drogach Europy.

Rejestr będzie złożony z trzech wykazów. Pierwszy to wykaz przewoźników, którzy mają zezwolenie na wykonywanie tego zawodu. To będzie wykaz publiczny, dostępy bezpłatnie dla każdego, a przede wszystkim dla firm, które będą chciały sprawdzić, czy powierzają zlecenie na przewóz towarów przedsiębiorcy mającemu do tego uprawnienia.
(…) W kolejnym wykazie będą odnotowywane poważne naruszenia przepisów związanych z przewozem towarów – według kategorii ustalonych przez UE. Są to np.: brak szkoleń okresowych dla kierowców ciężarówek, łamanie przez nich limitów czasu prowadzenia pojazdu (rejestrowanego przez specjalne urządzenie zwane tachografem), jazda ciężarówką przeładowaną ponad normę czy też niektóre z wykroczeń w ruchu drogowym.
Do trzeciego wykazu będą wpisywane osoby, które uznano za niezdolne do kierowania przewozami transportowymi z powodu utraty dobrej reputacji.
Do tych dwóch ostatnich wykazów dostęp będą miały tylko uprawnione organy i służby, a do wpisów na własny temat – także przedsiębiorcy.

Źródło: Gazeta Wyborcza przez zmpd.pl

Dane kontaktowe

602 783 783
502 066 303
kontakt@edutrans.pl
Al. Jerozolimskie 439
05-800 Pruszków

Miejsce szkoleń

  • Warszawa
  • Kraków
  • Lublin
  • Siedlce
  • Gdańsk
  • Wrocław

edutrans kod qr