kontakt@edutrans.pl

Opis certyfikatu kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych to oficjalny dokument, który potwierdza posiadanie przez danego przewoźnika wiedzy oraz kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Prowadzenie własnej firmy związanej z transportem osób lub rzeczy wymaga więc odpowiednich zezwoleń. Warto pamiętać, że są one niezbędne w przypadku przedsiębiorców posiadających taką firmę, a nie są konieczne dla kierowców zawodowych. Stosowne zezwolenia wydaje starosta właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Warunkiem otrzymania zezwolenia, jest zdanie odpowiedniego egzaminu i otrzymanie wspomnianego wyżej certyfikatu.

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, należy zdać z pozytywnym wynikiem egzamin państwowy przed komisją. Pytania i zagadnienia, które obowiązują na egzaminie, dotyczą szeroko pojętej wiedzy koniecznej przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. W trakcie egzaminu, w czasie 120 minut należy rozwiązać test pisemny, na który składają się 64 pytania wielokrotnego wyboru. Następnie, trzeba wykonać zadania egzaminacyjne, podzielone na 2 części (na odpowiedź na każde pytanie przewidziano po 120 minut). Warunkiem pozytywnego zdania egzaminu jest uzyskanie łącznie 60% z dwóch części. Jeśli uda się osiągnąć taki rezultat punktowy, uzyskuje się certyfikat przewoźnika.

Kim jest przewoźnik drogowy

Przewoźnikiem drogowym nazywamy podmiot, który w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa trudni się przewozem osób oraz rzeczy, a także posiada odpowiednie zezwolenia do prowadzenia tego rodzaju działalności. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać konieczne zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego? Przede wszystkim trzeba spełnić wszystkie niezbędne wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1071/2009.

Głównym wymogiem jest posiadanie odpowiedniego dokumentu, którym jest certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. W przypadku zarządu wieloosobowego w firmie, wystarczy, że certyfikat posiada tylko jeden członek. Dopuszczalne są również sytuacje, kiedy certyfikat kompetencji ma osoba uprawniona do zarządzania transportem na drodze umowy cywilno-prawnej. Poza wspomnianym dokumentem, przewoźnik drogowy powinien również posiadać odpowiednią zdolność finansową, pozwalającą mu na założenie i prowadzenie działalności transportowej. Istotna jest również baza transportowa (inaczej eksploatacyjna), czyli miejsce wyposażone w odpowiednie urządzenia i sprzęty techniczne, które dają możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w stały i zorganizowany sposób. Poza tymi czynnikami ważna jest też dobra reputacja, o której można mówić, gdy przedsiębiorca nie dostał kary grzywny w zakresie prawa transportowego, a także gdy nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo.

Osoby, które spełniają wyżej wymienione warunki, mogą złożyć odpowiedni wniosek i wymagane dokumenty we właściwej instytucji, np. w Starostwie albo Biurze do spraw transportu międzynarodowego. Po uiszczeniu opłaty, otrzymają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

O kursie

Kursy w wersji podstawowej (4-dniowe) i przyspieszonej (2-dniowe) kompleksowo przygotowują do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego osób i rzeczy prowadzonego przez Instytut Transportu Samochodowego. Indywidualne podejście i odpowiedni dobór materiałów gwarantuje bardzo wysoki poziom zdawalności naszych Kursantów (blisko 100%). Kursy obejmują pełny zakres wymaganego materiału (w tym testy i zadania otwarte). Prowadzone są przez ekspertów z poszczególnych dziedzin – inspektorów transportu drogowego, prawników, byłych pracowników Biura ds. Transportu Międzynarodowego, praktyków z zakresu transportu.

Kursy prowadzone są w pełni wyposażonych i dobrze skomunikowanych salach konferencyjnych w wybranych miastach w Polsce.

W ramach kursu gwarantujemy:

Uwaga! W ramach kursu oferujemy pełne wsparcie w przygotowaniu do egzaminu – każdy kursant otrzymuje gratis dostęp do kursu CKZ online na platformie e-learningowej EduTrans!

Informacje o kursie

Każdy z kursów (podstawowy i przyspieszony) obejmuje następujące zagadnienia:
Prawo cywilne; prawo handlowe; prawo pracy; finanse i księgowość; podatki, opłaty i ubezpieczenia; finansowanie inwestycji i przedsiębiorstw; organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem; prawo transportowe; zarządzanie; czas pracy kierowców; bezpieczeństwo w transporcie; zasady załadunku pojazdów; przewozy specjalistyczne; kontrole w transporcie drogowym; porozumienia i organizacje w transporcie; informacje i zadania egzaminacyjne.
Kładziemy szczególny nacisk na umiejętności praktyczne. Na szkoleniu każdy kursant przy wsparciu trenera rozwiązuje liczne testy i zadania otwarte wzorowane na egzaminie ITS. 

 

4-dniowy kurs kompleksowo przygotowujący do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego. W ramach kursu uczestnik zostaje szczegółowo zapoznany z wymaganymi zagadnieniami merytorycznymi oraz przy wsparciu trenera rozwiązuje zadania otwarte i testy wielokrotnego wyboru wzorowane na egzaminie ITS.

W ramach kursu gwarantujemy:

 • komplet materiałów szkoleniowych (dedykowany podręcznik EduTrans, pomocnicze wykresy i tabele, wzory dokumentów/formularzy)
 • możliwość konsultacji merytorycznych z trenerami po odbytym szkoleniu
 • każdego dnia dwudaniowy obiad w trakcie przerwy oraz serwis kawowy (kawa, herbata, soki, woda, ciastka)

Uwaga! W ramach kursu oferujemy pełne wsparcie w przygotowaniu do egzaminu – każdy kursant otrzymuje gratis dostęp do kursu CKZ online na platformie e-learningowej EduTrans!

2-dniowy kurs omawiający kluczowe zagadnienia wymagane egzaminacyjne do Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego. W ramach kursu uczestnik zostaje zapoznany z najważniejszymi wymaganymi zagadnieniami merytorycznymi oraz przy wsparciu trenera rozwiązuje zadania otwarte i testy wielokrotnego wyboru wzorowane na egzaminie ITS. Z uwagi na skrócony charakter kursu, uczestnik powinien przed przystąpieniem do egzaminu uzupełnić omawiane zagadnienia w oparciu o materiały udostępnione przez EduTrans (dedykowany podręcznik, testy, szkolenie online na platformie e-learningowej EduTrans). Zakres zagadnień koniecznych do uzupełnienia został oznaczony przez EduTrans na przekazanych materiałach.

W ramach kursu gwarantujemy:

 • komplet materiałów szkoleniowych (dedykowany podręcznik EduTrans, pomocnicze wykresy i tabele, wzory dokumentów/formularzy)
 • możliwość konsultacji merytorycznych z trenerami po odbytym szkoleniu
 • każdego dnia dwudaniowy obiad w trakcie przerwy oraz serwis kawowy (kawa, herbata, soki, woda, ciastka)

Uwaga! W ramach kursu oferujemy pełne wsparcie w przygotowaniu do egzaminu – każdy kursant otrzymuje gratis dostęp do kursu CKZ online na platformie e-learningowej EduTrans!

Koszt kursu:

 • Kurs podstawowy 4 dni: 999 zł
 • Kurs podstawowy 4 dni (2 weekendy): 999 zł
 • Kurs stacjonarny przyspieszony 2 dniowy: 699 zł

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł na konto w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca. Pozostałą kwotę należy wpłacić przed kursem lub na pierwszych zajęciach w formie gotówkowej.

Nr konta: 12 1140 2004 0000 3102 7691 4825 (mbank)
W tytule proszę wpisać nazwę i datę kursu.
Odbiorca:
Jan Srebrny Consulting
al. Jerozolimskie 439
05-800 Pruszków

Egzamin:
Koszt egzaminu państwowego i wydania certyfikatu: 800 zł
Nr konta ITS: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Odbiorca:
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
Warunkiem przyjęcia przez ITS wniosku jest wykonanie opłaty i dołączenie do dokumentów potwierdzenia przelewu. Przygotowujemy dla Państwa te dokumenty i składamy je w ITS. Prosimy o dostarczanie potwierdzenia przelewu na pierwszych zajęciach podczas wypełniani wniosków.

W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu należy wysłać e-mail poprzez formularz kontaktowy lub na adres kontakt@edutrans.pl z następującymi informacjami:

• Jakim kursem są Państwo zainteresowani.
• Miasto w którym Państwo chcielibyście odbyć szkolenie.
• Data rozpoczęcia kursu.

W wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo informacje czy dysponujemy jeszcze miejscami na wybrany przez Państwa kurs oraz informacje o ewentualnej wstępnej rezerwacji, którą należy potwierdzić poprzez przesłanie nam potwierdzenia wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł na nasze konto:
Nr konta: 12 1140 2004 0000 3102 7691 4825 (mbank)
W tytule proszę wpisać nazwę i datę kursu.
Odbiorca:
Jan Srebrny Consulting
al. Jerozolimskie 439
05-800 Pruszków

 • Kurs podstawowy 4 dni: 999 zł
 • Kurs podstawowy 4 dni (2 weekendy): 999 zł
 • Kurs stacjonarny przyspieszony 2 dniowy: 699 zł

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego:
tel.: 602 783 783
tel.: 502 066 303

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na zwiększenie możliwości w zakresie prowadzenia biznesu związanego z usługami transportowymi. Przewiduje się, że branża przewozów międzynarodowych będzie dalej się rozwijać, co zachęca do podjęcia podobnej działalności.

Jednak aby prowadzić przedsiębiorstwo zajmujące się transportem osób lub rzeczy, zarówno w zakresie krajowym, jak i międzynarodowym, niezbędny jest pewien dokument. Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym stanowi potwierdzenie posiadania wiedzy odpowiedniej do prowadzenia działalności gospodarczej w tym konkretnym sektorze.

Zgodnie z aktualnymi przepisami o transporcie drogowych, tj. art. 4 ust. 20 ustawy o transporcie drogowym, wymagane jest, aby co najmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem (ew. osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie) posiadała certyfikat kompetencji zawodowych.

Certyfikat wydawany jest po osiągnięciu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Instytut Transportu Samochodowego. Wcześniej należy złożyć odpowiedni wniosek z proponowaną datą egzaminu (z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za egzamin i certyfikat. Wnioskodawca jest informowany pisemnie przez Instytut o ostatecznym terminie i miejscu egzaminu.

Plan zawierający terminy egzaminów w poszczególnych miastach i terminy składania wniosków znajduje się na stronie internetowej Instytutu. Na podstawie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym można ubiegać się o licencję przewoźnika, która pozwala na otworzenie działalności w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy.

Opis kursu na certyfikat kompetencji zawodowych

Chociaż w przypadku zamiaru zdobycia dokumentu takiego jak certyfikat kompetencji zawodowych szkolenie nie jest obowiązkowe, to warto zapisać się na kurs przygotowujący do egzaminu.

Egzamin jest zróżnicowany pod względem tematyki, co często przysparza kandydatowi ubiegającemu się o certyfikat sporych trudności w zdaniu testu. Firma EduTrans prowadzi specjalne szkolenia, podczas których kandydat jest profesjonalnie przygotowywany do egzaminu.

Dla osób planujących starać się o certyfikat kompetencji zawodowych kurs jest idealnym rozwiązaniem, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu.

Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym przeznaczony jest dla kandydatów ubiegających się po raz pierwszy o certyfikat przewoźnika lub przystępujących do egzaminu poprawkowego prowadzonego przez Instytut Transportu Samochodowego. Cały program kursu jest realizowany w weekend, dzięki czemu nie koliduje z pracą czy innymi obowiązkami, a ograniczenie czasowe mobilizuje również do samodzielnej nauki.

Kursanci zdobywają nową wiedza i utrwalają tę, którą sami posiedli. Przez cały okres trwania kursu mają również dostęp do platformy e-learningowej. Mogą również zgłaszać się do prowadzących, którzy chętnie udzielą odpowiedzi na pytania pojawiające się w czasie przerabiania materiału szkoleniowego. Zapraszamy do zapisu na kurs EduTrans na certyfikat kompetencji zawodowych.

Opis Egzaminu kompetencji zawodowych

Egzamin, zdawany w celu otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych, odbywa się we właściwej jednostce certyfikującej, np. w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Egzamin na przewoźnika drogowego jest egzaminem państwowym.

Efektem pozytywnie zdanego sprawdzianu wiedzy jest otrzymanie certyfikatu kompetencji zawodowych Egzamin jest pisemny i składa się z dwóch części – testu i zadań egzaminacyjnych. W zakres testu wchodzą 64 pytania wielokrotnego wyboru, po których następuje dwuczęściowe zadanie, podejmujące tematy praktyczne. Na poszczególne części przeznaczono po 120 minut (łącznie 240 minut). Aby otrzymać certyfikat kompetencji zawodowych egzamin państwowy musi zostać zdany na min. 60%.

Zagadnienia i pytania obowiązujące na egzaminie dotyczą szeroko pojętej wiedzy, która jest niezbędna podczas prowadzenia własnej działalności w obrębie transportu drogowego. Wśród przykładowych pytań znaleźć można np. pytanie o charakterystykę przewozu wahadłowego w komunikacji autobusowej do krajów UE, długość dziennego i tygodniowego czasu pracy kierowcy, zadania społecznej inspekcji pracy, a także zagadnienia z zakresu ubezpieczeń, źródeł finansowania inwestycji czy też stawek podatkowych.

Jak wygląda egzamin

Egzamin polega na wypełnieniu testu wielokrotnego wyboru i udzieleniu odpowiedzi na zadanie obejmujące przykłady praktyczne. Maksymalnie można otrzymać 64 punkty. W sumie sprawdzian wiedzy trwa 240 minut – kandydat ma po 120 minut na rozwiązanie każdej części. Ocena 60% uzyskanych punktów daje pozytywny wynik egzaminu i uprawnia do otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych.

Istnieje możliwość ubiegania się zwolnienie z części egzaminu pisemnego. Taka opcja dotyczy dziedzin, które zostały objęte programem studiów (wówczas kandydat nie udziela odpowiedzi na pytania zawarte w określonych modułach) zgodnie z art. 38a ustawy o transporcie drogowym.

Zasady egzaminu

Osoby przystępujące do egzaminu kompetencji zawodowych powinny uiścić wcześniej wymaganą opłatę w wysokości 800 zł, w skład której wchodzi koszt 500 zł za egzamin oraz 300 zł za certyfikat. Należy także złożyć wypełniony wniosek o wydanie tego dokumentu.

Z kolei w przypadku osób ubiegających się o zwolnienie z egzaminu na podstawie odpowiedniej uchwały prawnej, należy – oprócz opłaty za certyfikat w wysokości 300 zł i wniosku o wydanie dokumentu, przedłożyć wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów oraz dyplom (lub jego kopię) ukończenia odpowiednich studiów wyższych albo podyplomowych.

W czasie testu zabroniona jest jakakolwiek współpraca z innymi osobami piszącymi egzamin, a także korzystanie z książek i innych pomocy naukowych.

Najbliższe kursy

Nazwa kursu Termin Miejsce Cena Termin egzaminu ITS Termin składania wniosków ITS
Kurs przyspieszony (2 dni - weekend) 27.01-28.01.2018 Bydgoszcz 699 zł 17.02.2018 03.02.2018
Kurs podstawowy (4 dni) 21.11-24.11.2017 Gdańsk 999 zł 09.12.2017 25.11.2017
Kurs przyspieszony (2 dni - weekend) 18.11-19.11.2017 Kraków 699 zł 09.12.2017 25.11.2017
Kurs przyspieszony (2 dni - weekend) 14.10-15.10.2017 Warszawa 699 zł 04.11.2017 21.10.2017

Dane kontaktowe

602 783 783
502 066 303
kontakt@edutrans.pl
Al. Jerozolimskie 439
05-800 Pruszków

Miejsce szkoleń

 • Warszawa
 • Kraków
 • Lublin
 • Siedlce
 • Gdańsk
 • Wrocław